Älylaitteet, istuma- ja näyttöpäätetyö altistavat niska- ja hartiaseudunongelmille

Uncategorized May 05, 2020

Nykypäivän huonot istuma-asennot, työasennot ja näyttöpäätetyö altistavat niska- ja hartiaongelmille. Ongelmia voi kuitenkin ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomioita hyvään hartiarenkaan asentoon ja lapatukeen.

Nykyään istumme paljon työpäivän aikana ja hartiat sekä olkapäät painuvat eteen. Lisäksi naputtelemme kaikenlaisia älylaitteita vapaa-ajalla, jolloin pää painuu eteen ja alas.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat olkapäiden ja hartioiden alueella ovat lisääntyneet ja ne haittaavat monia suomalaisia. Moni istuu pitkiä pätkiä koneen ääressä ilman taukoa.

Ongelmiin altistavat mm. yksipuolisesti kuormittava toistotyö, huonot asentotottumukset, liian yksipuolinen harjoittelu ja iän tuomat muutokset. Suurin osa ongelmista johtuu hartiarenkaan puutteellisesta hallinnasta ja heikentyneistä lavan seudun lihaksista.

Hartiarenkaan ja lapalihasten tuen merkitys päivittäisessä arjessa on siis merkittävä. Hyvän asennon ja lihasten hallinta suojelee mm. olkanivelen ongelmilta. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kiinnittää huomioita lapatukeen ja tehdä monipuolisia lavanseudun harjoituksia riittävän useasti.

Hartiarenkaan asento on tärkeää myös ryhdille. Hyvään ryhtiin ei riitä ainoastaan, että omaa vahvat yläselän lihakset ja joustavat rintalihakset. Myös vatsalihasten hyvä tuki ja lantion hyvä asento vaikuttavat ryhtiin. Hyvässä ryhdissä pää asettuu hartiarenkaan päälle ja hartiarengas on lantion päällä.

Eritoten lapatuen hallinta korostuu harjoituksissa, jotka edellyttävät koko kehon hallintaa, kuten kyykyt. Jos olkapään, hartiarenkaan ja lapalihasten alueella on ongelmia tai heikkoutta, kannattaa liikkeelle lähteä helpommista liikkeistä.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.